Tháng Tư 19, 2019
Breaking News

Giới thiệu về làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng

Tại sao lại gọi là gốm sứ Bát Tràng mà không phải là địa danh khác, bởi vì làng nghề gốm sứ Bát Tràng tại ...
Posted in Đồ GốmTagged Leave a Comment on Giới thiệu về làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng